จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

พิธีประสาทปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์วันที่ 27 พฤศจิกายน 2553(เช้า)

รายงานด่วน 11.00 น.วันที่ 27 พย.53

โดย
พิทยะ ศรีวัฒนสาร
ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2553 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มีพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2553 ตามกำหนดการ คือ
26 พ.ย. ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ คณะนิเทศศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์
27 พ.ย. คณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
28 พ.ย. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะการบัญชี คณะนิติศาสตร์ ปรีดี พนมยงค์

ในวันนี้ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้เชิญ ฯพณฯ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประสาทปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ทูตวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และนายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสืบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ในเวลา 13.30 น. จากนั้น รศ.ดร.วรากร เกตุทัตจึงเป็นประธานประสาทปริญญาแก่บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตามลำดับ
บรรยากาศความปลื้มปิติยินดีบางส่วนซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเช้าของวันที่ 27 พฤศจิกายน 2553 ถูกบันทึกให้เห็นดังภาพด้านล่าง การนำเสนอส่วนใหญ่เป็นภาพรวมและภาพบางส่วนของบัณฑิตจากภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะศิลปสาสตร์และวิทยาศาสตร์


บัณฑิต สุวรรณ อายุโย ภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม กำลังเพิ่มพูนความรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศตามความสนใจเฉพาะตัว
แปลงดอกกำมะหยี่หน้าศูนย์สารสนเทศและห้องสมุดศูนย์สารสนเทศและห้องสมุด

ซุ้มทานตะวันยามเช้า เรอตะวันบ่ายอย่างใจเย็นที่ซุ้มเชิงบันไดหน้าศูนย์สารสนเทศและห้องสมุด

หน้าอนุสรณ์สถานดร.ไสว สุทธิพิทักษ์และอาจารย์สนั่น เกตุทัต ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สนามฟุตบอล มธบ.


สนามหน้าอนุสรณ์สถานอาจารย์ไสว สุทธิพิทักษ์และอาจารย์สนั่น เกตุทัต

มองจากศูนย์สารสนเทศและหอสมุด
บัณฑิตสราวุธ ลูกหยี (ขวา) ผู้มีความรู้เรื่องนาฬิกาข้อมือทุกชนิด ทำงานโรงแรมที่ภาคใต้

1 ความคิดเห็น: