จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2554

จิตสำนึกสาธารณะกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 3 กค.2554

โดย พิทยะ ศรีวัฒนสาร

หลังจากที่ผู้สมัครแต่ละพรรคได้หมายเลขประจำตัวกันถ้วนหน้า ป้ายหาเสียงก็ถูกติดตั้งตามสถานที่ต่างๆ ทั้งริมถนนใหญ่และในตรอกซอกซอย


ภายในซอยวิภาวดีรังสิต64แยก7 มีป้ายหาเสียงของพรรคใหญ่น้อยติดอยู่บ้าง ไม่คึกคักเพราะเป็นซอยย่อย แต่ปรากฏว่าเพียงติดตั้งในวันแรกป้ายหาเสียงของพรรคใหญ่พรรคหนึ่งก็คงถูกลมแรงพัดปลิวจนวัสดุเฟรมขึงป้ายหัก รูปงอ อีก 2-3วันต่อมาเจ้าหน้าที่ของพรรคใหญ่ก็มาเก็บไปติดตั้งที่อื่น


ป้ายหาเสียงของพรรคใหญ่อันดับสองหักงอมาได้4-5วันแล้ว จะเป็นลมพัด หรือ โดนเกี่ยวก็สุดจะคาดเดา ไม่มีใครยกขึ้น หรือ จัดเก็บให้เรียบร้อย ผู้เขียนจึงแสดงสปิริตด้วยการโยงกลับเข้าที่เดิม พร้อมกับบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน เพราะเกรงจะถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ทำลายเสียเอง

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2554

พระพุทธรูปสลักเล่อซัน โดย นายเยไหล(Ye-Lei)นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยกวางสี

กล่าวนำ โดย พิทยะ ศรีวัฒนสาร
นายเย่ไหล เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยกวางสี ชั้นปีที่3 ซึ่งเดินทางมาศึกษาในภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยกวางสีกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อผู้เขียนสั่งงานให้ไปสร้างเวบไซต์จัดการความรู้(Knowledge Management Website) เรื่องแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ลูกศิษย์ทุกรุ่นของผู้เขียนจะต้องได้รับการปลูกฝังอย่างครบถ้วนและจริงจัง เพื่อใช้เป็นหลักฐานส่วนหนึ่งของความรู้ความสามารถทางด้านInformation Technologyนายเย่ไหลได้นำเสนอเรื่อง พระพุทธรูปสลักขนาดใหญ่บนเขาเล่อซัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักแก่ชาวไทยมากยิ่งขึ้น ผู้เขียนพิจารณาเห็นว่า บทความเล็กๆชิ้นนี้กล่าวถึงสถานที่ซึ่งมีความน่าสนใจทางด้านการท่องเที่ยวและเป็นประติกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับความเชื่อทางศาสนาพุทธนิกายมหายานแห่งหนึ่งของจีน จึงได้ขออนุญาตจากนายเย่ไหล เพื่อนำมาเผยแพร่ต่ออีกครั้ง เพื่อประโยชน์ทางด้านการศึกษาต่อไป

พระพุทธรูปสลักเล่อซัน
โดย นายเยไหล(Ye-Lei) http://yelei-lei.blogspot.com/


พระพุทธรูปสลักเล่อซัน ประติมากรรมระดับโลกพระพุทธรูปสลักเล่อซัน ตั้งอยู่บริเวณที่มีแม่น้ำไหลผ่านสามสาย คือ ต้าตู้เหอ ชิงอีเจียง และหมินเจียง ในเขตเมืองเล่อซัน อาณาบริเวณโดยรอบยังประกอบด้วย เขาหลิงหยุน สุสานในถ้ำริมผาม๋าเฮ่า เขาอูโหยว และบริเวณเขาอูโหยวที่เชื่อมต่อกับเขาหลิงหยุนซันและเขากุยเฉิงซัน ยังประกอบขึ้นเป็นทิวทัศน์อันน่าพิศวงรูปพระนอนขนาดใหญ่ซึ่งมีความยาวราว 1,300 เมตร รวมพื้นที่ราว 8 ตร.กม. ซึ่งทั้งหมดรวมอยู่ในเขตทิวทัศน์ของเทือกเขาเอ๋อเหมยซันพระพุทธรูปสลักริมหน้าผาเล่อซัน สร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิถังเสวียนจง แห่งราชวงศ์ถัง ต้นรัชสมัยไคหยวน ปี ค.ศ.713 โดยการเจาะสกัดหินบนเขาเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งห้อยพระบาท หลังพิงเขา หันหน้าสู่แม่น้ำหมินเจียง มีความสูง 71 เมตร กว้าง 10 เมตร ซึ่งใหญ่กว่าพระพุทธรูปหินสลักที่ถ้ำผาหยุนกัง(ต้าถง)ในมณฑลซันซี(มรดกโลกทางวัฒนธรรม ปี 2001)ถึง 3 เท่า พระพุทธรูปเล่อซันสร้างขึ้นโดยจำลองแบบมาจากพระอาจารย์ไห่ทง แห่งวัดหลิงหยุน ใช้เวลาก่อสร้างนาน 90 ปี จนมาสำเร็จในปี ค.ศ.803


ในสมัยจักรพรรดิถังเต๋อจง แกะสลักขึ้นด้วยฝีมือช่างงามวิจิตร ลายเส้นที่พลิ้วไหวและสัดส่วนขององค์พระที่ได้สมดุล เต็มไปด้วยพลังที่แผ่ขยายออกไปกว้างใหญ่ไพศาล ล้วนสะท้อนถึงศิลปวัฒนธรรมอันเฟื่องฟูในยุคราชวงศ์ถังสิ่งหนึ่งที่สามารถอนุรักษ์องค์พระเล่อซันให้คงความสง่างามมาจนถึงวันนี้ได้ คือ การเจาะทางระบายน้ำไหลด้านหลังกรรณทั้งสองและเศียรองค์พระ เพื่อกันการกัดเซาะของน้ำฝนไม่ให้ไหลบนตัวองค์พระและทำลายทัศนียภาพขององค์พระพุทธรูป ทำให้องค์พระไม่สึกกร่อนเสียหายมาก สามารถคงรูปลักษณ์ใกล้เคียงกับเมื่อพันกว่าปีก่อน

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2554

World Bank-ANU-DPU International Conference 14-16 June 2011

รายงานด่วนโดย พิทยะ ศรีวัฒนสาร
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2554 ธนาคารโลกร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์และมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย จัดการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง "เศรษฐศาสตร์นโยบายการศึกษาว่าด้วยโอกาสและความเท่าเทียม" ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2554 เวลา 9.00-17.00 ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ (ชั้น 8 อาคาร 6)ส่วนหนึ่งของการสัมมนา ในช่วงเวลา 10.30-11.15 ดร.จามิล แซลมี (Dr. Jamil Salmi) ผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารโลกด้านนโยบายการศึกษาระดับอุดมศึกษาและผู้วิจัยทางด้านการพัฒนาความเสมอภาคทางการศึกษา เสนอผลการศึกษาเรื่องกองทุนกู้ยืมในภูมิภาคต่างๆของโลกทั้งในจีน อาเซอร์ไบจัน บราซิล ฯลฯ รวมถึงการรับรองความสำเร็จทางการศึกษา ความเสี่ยง และการใช้คืนหนี้กองทุนของประเทศดังกล่าว อย่างน่าสนใจ ในหัวข้อเรื่อง "The World Bank's Experience with Student Loans"


วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2554

การปฐมนิเทศนักศึกษาจีนของมหาวิทยาลัยกวางสีตามโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์และมหาวิทยาลัยกวางสี

รายงานโดย
พิทยะ ศรีวัฒนสาร


เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2554 ภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่3 ของมหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีนตามโครงการแลกเปลี่ยน2+2 โดยนักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการ ต้องเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศตนก่อนเป็นเวลา 2 ปี จากนั้นจึงจะเดินทางไป/ มา ศึกษาในมหาวิทยาลัยของคู่สัญญาอีกเป็นเวลา 2 ปี จึงจะสามารถเก็บหน่วยกิตได้ครบตามหลักสูตรและได้รับการอนุมัติปริญญาของมหาวิทยาลัยคู่สัญญา รวม 2 ปริญญา ในภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2554 มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกวางสีเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนจำนวน 11 คน นับเป็นรุ่นที่ 3 แล้ว และในภาคเรียนเดียวกันนี้ยังมีนักศึกษาจีนอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งเลือกเรียนสาขาวิชาการจัดการทางการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมในพิธีปฐมนิเทศครั้งนี้ด้วย ทำให้บรรยากาศดูคึกคักมากยิ่งขึ้น นอกจากคณบดีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ หัวหน้ากลุ่มวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว หัวหน้าภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ซึ่งรับผิดชอบในการควบคุม ดูแลและพัฒนาหลักสูตรของทั้งสองคณะแล้ว ยังมีคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องและนักศึกษารุ่นพี่ของนักศึกษาดังกล่าวทั้ง 2 รุ่น ซึ่งเพิ่งจะฝึกงานเสร็จ พร้อมๆกับความสำเร็จทางการศึกษาในประเทศ ซึ่งบางคนก็เตรียมกลับบ้านที่เมืองจีน บางคนก็เตรียมเรียนต่อในระดับปริญญาโททางด้านการท่องเที่ยวที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์นี้เอง


ขอต้อนรับผู้มาใหม่ ขอให้กำลังใจนักศึกษารุ่นที่2 และขอร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษารุ่นที่1 ซึ่งเพิ่งจะประสบความสำเร็จทางการศึกษาทุกๆคน
รศ.ปรียา อุนรัตน์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กับ ผศ.นงค์นุช ศรีธนาอนันต์ หัวหน้าภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
รศ.ปรียา อุนรัตน์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุม5-2 ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


รศ.ดร.อุปถัมภ์ สายแสงจันทร์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวต้อนรับพร้อมกับให้โอวาทและจุดประกายการเรียนรู้ตามรูปแบบการเรียนจริง รู้จริง และทำจริงแก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์กับมหาวิทยาลัยกวางสีอย่างน่าสนใจ "เมื่อได้รับการสั่งงานให้ไปอ่านหนังสือแล้วอย่าบ่น...การเรียนต้องมีทั้งสุข ทุกข์และสนุก!"


นักศึกษาจีนรุ่นพี่มาร่วมต้อนรับน้องๆอย่างอบอุ่น