จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2553

โครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยว(Tourism Infrastructure)

ระบบสาธารณประโยชน์ (Life-Support System)

ปัจจัยสำคัญในการดึงดูดใจของนักท่องเที่ยวคือความปลอดภัย รองลงมาคือการคมนาคมขนส่ง แหล่งท่องเที่ยว และบริการที่พักแรม ถ้ามีปัจจัยทุกอย่างพร้อมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศนั้นๆ ย่อมจะได้รับความสำเร็จเป็นอย่างดี ถ้าระบบสาธารณประโยชน์ของประเทศมีครบถ้วนเพียงใด ก็ยิ่งทำให้การท่องเที่ยวมีความเติบโตมากขึ้นเพียงนั้น เพราะค่าใช้จ่ายในการทำบ้านเมืองให้สะอาดสวยงามเป็นระเบียบในสายตาของคนต่างชาติ ก็ไม่มากเท่าใด เพราะไม่ต้องมาแก้ไข เช่น น้ำท่วมถนนหรือจราจรติดขัด เป็นต้น นับเป็นกำไรและช่วยให้ประหยัดเงินของประเทศลงไปอีกส่วนหนึ่ง

โครงสร้างพื้นฐานของแต่ละประเภท จึงมีความสำคัญยิ่งต่อการท่องเที่ยวตรงที่หากพิจารณากัน จะเห็นว่านักท่องเที่ยวจะไม่หยุดจุดหมายปลายทางของการเดินทางอยู่แค่ท่าอากาศยานในเมื่อท่าอากาศยานนั้นไม่เป็นสถานที่ที่ทันสมัย มีโรงแรมและร้านขายของที่ระลึกก็ไม่เตะตาผู้คนแต่อย่างใด จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจึงต้องพากันเข้าไปในเมือง ดังนั้นถนนและทางไฮเวย์จึงมีความสำคัญในการขนส่งผู้โดยสารจากท่าอากาศยานไปยังจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวถนนและทางไฮเวย์ซึ่งคนในประเทศใช้อยู่จึงเป็นโครงสร้างพื้นฐาน นอกจากนี้โครงสร้างพื้นฐานก็อาจรวมเอาน้ำ กำลังงานต่างๆเช่น กระแสไฟฟ้า ท่อระบายน้ำ การขจัดขยะมูลฝอย และลักษณะที่น่าพอใจของสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆ

บริการอำนวยความสะดวกสบาย ซึ่งรวมอยู่ในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศจึงมีส่วนทำให้เกิดความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวเป็นอันมาก ความหมายของโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวจึงน่าจะหมายถึง บริการอำนวยความสะดวกต่างๆ อันเป็นสิ่งสำหรับการยังชีพของมนุษย์ ที่อาจเรียกว่าสาธารณประโยชน์ ซึ่งรัฐบาลแต่ละประเทศได้ใช้เงินภาษีของประชาชนมาสร้างให้กับประชาชนในประเทศของเขาได้ใช้อยู่กินอย่างมีความสุข ดังนั้นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ จึงเป็นที่ต้องการไม่เฉพาะแต่ประชาชนในประเทศเท่านั้น ยังได้ใช้ประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศอีกด้วยประเทศใดมีบริการสาธารณูปการดีมากก็ย่อมทำให้สะดวกสบายแก่ชาวต่างประเทศที่เข้ามาเยี่ยมเยียนและเป็นที่ประทับใจทำให้อยากจะมาท่องเที่ยวได้มาก

โครงสร้างพื้นฐานจึงเป็นเรื่องที่ต้องลงทุนด้วยเงินจำนวนมหาศาล และต้องใช้เวลาในการก่อสร้าง เช่น ถ้าจะวางท่อระบายน้ำท่อเล็กๆ ก็อาจจะใช้ได้สำหรับคนในประเทศ ซึ่งถ้ามีปริมาณเพิ่มขึ้นท่อดังกล่าวก็อาจส่งน้ำไปให้เพียงพอและไม่ทันใช้ถ้าผู้วางแผนคิดไว้ล่วงหน้าถึงการขยายตัวของประชากรและความก้าวหน้าด้านต่างๆ รวมทั้งการท่องเที่ยวก็อาจจะต้องเลือกท่อที่กว้างมากขึ้น เพื่อจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย ๆ ทำให้เกิดการติดขัดในการซ่อมถนนและน้ำกำไม่ท่วม เป็นต้น
การประสานงาน (Coordinated Approach)

การที่จะทำได้ดีขึ้นอยู่กับการประสานงานในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมีอยู่ตั้งแต่น้ำกำลังงานไฟฟ้า โทรเลข โทรศัพท์ ถนนหนทาง เช่น ในเมืองไทยเพียงเรื่องไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ ก็ทำให้ต้องขุดถนนซ้ำแล้วซ้ำเล่า เป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้จรจรติดขัด นั่นก็เพราะการประสานงานหรือคิดวางแผนล่วงหน้ากันมาก่อน ยิ่งเอาเรื่องการท่องเที่ยวเข้าไปรวมด้วย คงจะยิ่งลำบากมากขึ้น มองด้วยสายตาคนนอก อาจมองเห็นว่าเป็นเรื่องง่าย ๆ ที่น่าจะขุดหนเดียว แล้วทำงานร่วมกันได้ เรื่องนี้พูดกันมากทุกยุคทุกสมัยก็ยังไม่มีการแก้ไขได้

ในการทำงานร่วมกันมักจะหลงลืมการประสานงาน โดยเฉพาะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมักจะมีผู้ร่วมตัดสินใจหลายคน ต่างคนต่างก็มีความคิดแตกต่างกันออกไป การวางแผนโครงสร้างพื้นฐานมักจะตกอยู่กับวิศวกร แม้จะเป็นนักวิชาการเพียงใดแต่ก็อดไม่ได้ที่จะต้องคำนึงถึงเงินลงทุน และมีความคิดที่ประหยัด เช่น คิดเอาสายโทรคมนาคมไปแขวนไว้บนเสาไฟฟ้า เสียมากกว่าที่จะฝังไว้ใต้ดินดังนั้นถ้าทำได้ก่อนที่จะไปถึงขั้นให้วิศวกรคิดวางแผนอยู่คนเดียว จึงควรจะต้องวางมาตรการหรือมาตรฐานไว้ก่อนให้แน่นอน และสามารถบังคับออกเป็นระเบียบข้อบังคับไว้ด้วย

การทำงานทางโครงสร้างพื้นฐาน ควรทำงานเป็นทีมมากกว่าปล่อยให้คิดอยู่คนเดียวและควรคิดถึงผู้ที่เข้าใจการวางแผนทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเข้าไปไว้ในทีมอยู่ด้วยเสมอ

น้ำ (Water)

น้ำมีความจำเป็นมากสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน ไม่จะน้ำใช้อาบ หรือน้ำดื่ม การพัฒนาการท่องเที่ยวทำได้ยากถ้าสถานที่นั้นขาดแคลนน้ำ คงนึกไม่ถึงมาก่อนว่าการพักแรมของนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากจะต้องใช้ปริมาณน้ำมากแค่ไหน? ได้มีการวิจัยพบว่าตามโรงแรมหรู ๆ ในสถานตากอากาศต้องการใช้น้ำมากประมาณ 350-400 แกลลอนต่อห้องต่อวัน สนามกอล์ฟใหญ่ขนาด 18 หลุม ตั้งอยู่ในพื้นที่แห้งแล้ง และขาดแคลนน้ำ ต้องใช้น้ำเป็นล้านแกลลอนต่อวัน (เป็นจำนวนที่ใช้อยู่เป็นปกติในภาคตะวันตกของสหรัฐอเมริกา)

ดังนั้นถ้าจะจัดสร้างที่พักแรมสำหรับนักท่องเที่ยว จะต้องมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ ถ้าไม่มีน้ำใช้แล้วอาจทำให้ธุรกิจนั้นๆ เสียหายได้ ลองนึกดูว่าถ้านักท่องเที่ยวตื่นเช้ามาล้างหน้า แปรงฟันแล้วไม่มีน้ำให้ปฏิบัติกิจประจำวัน คงจะได้เล่าลือไปทั่วและต้องขาดผู้มาพักในโรงแรมนั้น ๆ อย่างไม่มีปัญหา

ความยากลำบากอีกประการหนึ่ง คือ การบริสุทธิของน้ำไม่ได้มีอยู่ในที่ทั่วไปบางแห่งก็ไม่มีการที่คนอเมริกันไม่ชอบไปเที่ยวประเทศ เม็กซิโก ซึ่งอยู่ใกล้กัน สาเหตุหนึ่งเพราะมีการคิดกันว่าน้ำที่เม็กซิโกไม่สะอาด ไม่บริสุทธิ์ ทั้งๆที่แม็กซิโกก็ลงทุนมากมายด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและมีแหล่งท่องเที่ยวของเม็กซิโกจะดีขึ้นหากรัฐบาลแม็กซิโกจะปรับปรุงเรื่องน้ำเสียก่อน ดังนั้นน้ำก็นับว่ามีความสำคัญยิ่งและเป็นสิ่งที่โดนวิพากษ์วิจารณ์ทำให้ลดจำนวนนักท่องเที่ยวได้ด้วย จึงต้องแก้ไขในการสร้างเขื่อนขยายอ่างน้ำ เจาะหาแหล่งน้ำ และวางท่อที่ทำให้น้ำไหลอย่างไม่ติดขัด เป็นต้น

พลังงาน (Power)

พลังงานไฟฟ้าต้องมีอย่างเพียงพอเช่นกัน สำหรับโรงแรมใหญ่สร้างในสถานที่ตากอากาศจะต้องใช้กระแสไฟฟ้า 3.25 และ 3.75 ชั่วโมงกิโลวัตต์ ต่อห้องและต่อวัน ค่าไฟฟ้าที่มีราคาสูงเช่นเมืองไทย เป็นเหตุอย่างหนึ่งที่ทำให้โรงแรมต้องขาดทุน สำหรับด้านพลังงานนั้น ฝ่ายจัดการควรต้องกำหนดไว้ดังนี้

- จะต้องมีไฟฟ้าอย่างเพียงพอ
- จะต้องมีติดต่อกันไปโดยไม่ขาด
- จะต้องมีการคาดการณ์ล่วงหน้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า อาจต้องจัดพิเศษเพื่อความต้องการที่จะเกิดขึ้นด้วย
- ต้องขยายกำลังรับให้เข้ากับเครื่องมือช่วยต่าง ๆ ที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้า เช่น แปรงสีฟันไฟฟ้า เครื่องโกนหนวดไฟฟ้า เตารีด และเครื่องเป่าผม เป็นต้น
การพิจารณาโดยรอบคอบเกี่ยวกับพลังงาน ควรใช้ความเป็นจริงให้มากที่สุด ให้ระวังมลพิษที่จะเกิดและควรหลีกเลี่ยงการทำลายทรัพยากรธรรมชาติให้มากที่สุดที่จะมากได้

การติดต่อสื่อสาร ( Communication )

นักท่องเที่ยวมักต้องการจะถามข่าวทางบ้านหรือที่ทำงาน ซึ่งอยู่ไกลจากสถานท่องเที่ยวดังนั้นบริการโทรศัพท์ทั่วไปและโทรศัพท์ทางไกล โทรเลข ควรจะมีให้เพียงพอ โรงแรมที่มีบริการดีมักจะวางไว้เป็นกฎว่า ห้องจำนวน 20 ห้อง ควรมีโทรศัพท์ 1 เครื่อง เพื่อให้ได้ใช้อย่างทั่วถึงกัน

ท่อระบายอุจจาระหรือของโสโครกและท่อระบายน้ำ ( Sewage and Drainage )

ความสามารถในการดูแลสุขาภิบาลของประเทศได้แก่ ท่อระบายสิ่งโสโครกและท่อระบาย นับว่ามีความสำคัญอย่างหนึ่งในงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวย่อมไม่ชอบไปเที่ยวในที่ที่สกปรกอย่างแน่นอน
ในประเทศที่เจริญแล้ว การทำลายของโสโครกและท่อระบายน้ำ มักเตรียมทำไว้ดีมาก อุจจาระและสิ่งโสโครกสำหรับห้องหนึ่งๆ ต้องระบายออกทิ้งประมาณ 225-275 แกลลอนต่อวันส่วนท่อระบายน้ำนี้ บางครั้งก็อาจจะช่วยให้คนท้องถิ่นได้พลอยได้ใช้สาธารณะประโยชน์ถูกสุขลักษณะไปด้วย เพราะมีการท่องเที่ยวเกิดขึ้น เรื่องท่อระบายสิ่งโสโครกหรือน้ำเสียนี่ ต้องการผู้เชี่ยวชาญมาช่วยและต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง จึงต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ

บริการรถเดินทาง

เมื่อสมัยก่อนรถขนส่งทำได้ด้วยการเดิน ใช้ม้า หรือวิธีการอื่นๆ เช่น ถีบจักรยาน ขับมอเตอร์ไซด์ และต่อมาก็พัฒนามาเป็นรถยนต์ และรถบัสเพื่อขนส่งผู้โดยสารนับว่าเป็นการขยายงานขนส่งสาธารณะให้ทุกคนได้ใช้ร่วมกัน

ถนนก็สร้างให้ใหญ่ขึ้นแทนซอยเล็ก ๆ สร้างอย่างแข็งแรงแบ่งเป็นขั้น ๆ ไม่ให้พังลงมาง่าย ๆ ใช้วัตถุแข็งพอที่จะรับน้ำหนักทุกชนิดได้ทุกฤดูกาล

บริการช่วยต่าง ๆ เช่น สถานีจำหน่ายน้ำมัน สวนสาธารณข้างถนนซึ่งรวมเอาส้วมสาธารณะไว้ด้วย บริการที่ให้ความสะดวกในการซ่อมแซมรูและมีโต๊ะนั่งพักผ่อนหรือใช้เป็นที่ปิคนิคแวะกินอาหารเป็นต้น

Dit-Domestic individaul tour จัดการตามความต้องการของนักท่องเที่ยวภายในประเทศ Fit-car / minibus (foreign individual tour) บางคนก็เรียกว่าfree independence travel ซึ่งกล่าวโดยรวมคือการจัดการท่องเที่ยวตามความประสงค์ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
Minibus
Coach
Bus
Shuttle bus
Sic-sit in car

ถนนและไฮเวย์ ( Streets and Highways )

ถนนและไฮเวย์เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวที่สำคัญ ซึ่งน่าจะรวมการจราจรที่แน่นขนัดและผู้สัญจรทางเท้าที่เดินสวนกันไปมาด้วย บางแห่งอาจกลายเป็นที่ติดตลาดของพ่อค้าแม่ค้าถือโอกาสขายของตามทางเท้าหรือหรือบาทวิถีกลายเป็นถิ่นการค้าทำให้อยู่เหนือกฎจราจร ตำรวจต้องคิดหนักว่าจะแก้ไขจราจรอย่างไร อาจต้องเปลี่ยนให้รถวิ่งทางเดียว ตำรวจต้องคิดหนักว่าจะแก้ไขจราจรอย่างไร อาจต้องเปลี่ยนให้รถวิ่งทางเดียว หรือขยายถนนให้กว้างขึ้น หรือมีสัญญาณจรจรแปลก ๆ เพิ่มขึ้น หรืออาจจะหาที่จอดรถให้มากขึ้น เป็นต้น

การดึงดูดให้คนมาซื้อของ ย่อมต้องหาทางให้เกิดความสะดวกต่าง ๆ ผู้วางแผนก็จะต้องวางจราจรให้เป็นรูปวงกลมให้วางสินค้าได้เห็นชัด ส่วนถนนก็น่าจะสร้างให้มีความปลอดภัยไม่เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย รวมทั้งมีที่กลับรถ หรือจอดรถซ่อมได้ด้วย

การวางแผนสร้างถนนและสัญญาณต่าง ๆ บนถนนนั้นผู้วางแผนที่รอบคอบมักจะคำนึงถึงการชมวิว 2 ข้างทางด้วย ในแผนที่มักจะทำเครื่องหมายให้ทราบไว้ว่าตรงนั้นตรงนี้เป็นเส้นทางที่สวยงามบางครั้งในแผนที่นั้นก็มักจะมีเครื่องหมายโฆษณาสำหรับจุดที่น่าสนใจได้แก่ ร้านอาหาร ที่พัก และปั๊มน้ำมัน เป็นต้น การให้แผนที่หรือเอกสารนี้เป็นประโยชน์มากสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว หรือบริการรถเช่าเพราะจะทราบว่าจะไปทางไหนจึงจะพบร้านอาหาร เวลาหิวจัด และไปทางไหนจึงจะซื้อน้ำมันได้ เวลาน้ำมันจวนจะหมด เป็นต้น

ในต่างประเทศมีการรักษาความสวยงามของธรรมชาติ ด้วยการควบคุมป้ายที่เขียนบอกทางไม่ให้ติดตั้งมากจนปิดบังความสวยงามของวิว หรือ ป้ายโฆษณาต่าง ๆ ซึ่งก็ช่วยรักษาความสวยงามไว้ด้วย

สวนสาธารณะและสนามเด็กเล่น ( PARKS AND RECREATION )
สวนสาธารณะที่จัดทำขึ้น 2 ข้างทางถนนที่วิ่งทางไกลจะต้องมีกฏระเบียบเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติซึ่งก็จะต้องวางแผนให้มีที่กว้างขวางเพียงพอ ทำขึ้นสำหรับชาวบ้านในถิ่นนั้น และ นักท่องเที่ยวไปพร้อมกัน ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มนี้อาจจะมีความต้องการไม่เหมือนกันได้ ดังนั้นผู้วางแผนควรจะต้องสร้างสวนสาธารณะขึ้นให้รับใช้ได้ทั้ง 2 กลุ่มโดยนำเอาความต้องการของทั้ง 2 กลุ่มมารวมกันแล้วผสมให้กลมกลืนกัน ก็จะมีประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวได้มากเช่น สวนสาธารณะในตัวเมือง ควรสร้างให้กลมกลืนกันระหว่างสิ่งก่อสร้างรอบ ๆ กับบริเวณพื้นดินว่างเปล่าโล่ง ๆ ซึ่งตรงกันข้ามกับในบ้านนอกที่ห่างไกลแหล่งท่องเที่ยวใดที่สวยงาม คนจะมุ่งหน้าไปเที่ยวนั้นจึงกลายเป็นรวมกลุ่มกันอยู่ในหมู่บ้านแคบ ๆ ท่ามกลางที่หลายร้อยไร่ในทุ่งกว้าง

การดูแลด้านสุขภาพอนามัย ( HEALTH – CARE FACILITIES)

นักท่องเที่ยวอาจจะเจ็บป่วยกะทันหันเช่นเดียวกับคนทั่วไป จึงต้องวางแผนให้ความสะดวกในการรักษาพยาบาล เช่น การท่องเที่ยวบนภูเขา ก็จะต้องมีฝ่ายการรักษาพยาบาลที่รู้เรื่องโรคหัวใจหรือการเจ็บป่วยอื่น ๆ หรือการเล่นสกี ก็จำเป็นต้องเตรียมแพทย์ไว้รักษา เมื่อเกิดอุบัติเหตุ และมีผู้ให้การปฐมพยาบาลได้ทันท่วงที อาจจะต้องมีโรงพยาบาลเพื่อบริการแก่นักท่องเที่ยว โดยคำนึงถึงการใช้ภาษาให้เข้าใจกันได้ด้วย

ระบบการศึกษา ( Education System )

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต้องการผู้ทำงานที่มีความสามารถ และเข้าใจงานเป็นจำนวนมากจึงต้องใช้เวลาอบรม ถ้ามีแผนที่จะให้คนในท้องถิ่นได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวให้เต็มที่ก็ควรจะเริ่มให้ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวในโรงเรียนชนบท หรือโรงเรียนอาชีวะศึกษาประจำจังหวัดโดยด่วน เพราะตราบใดที่โรงเรียนในท้องถิ่นไม่สนใจแล้ว ประชาชนในท้องถิ่นก็จะพลาดโอกาสที่จะได้ทำงานในธุรกิจนี้ เพราะคนที่อื่นจะเข้ามาแบ่งหมด เป็นที่น่าคิดว่าผู้ทำงานด้านการท่องเที่ยวมักจะมาจากตลาดที่พูดภาษาอื่นไม่ใช่ภาษาท้องถิ่น การท่องเที่ยวจะได้รับความสำเร็จมากหากรู้จักเอาคนท้องถิ่นมาพูดภาษาของนักท่องเที่ยว การศึกษาทั้ง 2 ภาษาในโรงเรียน คือ ภาษาท้องถิ่นและภาษาที่นักท่องเที่ยวใช้อยู่จึงมีความจำเป็นมาก

สถานที่พักของผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ( Living Requirments of Employees )

ถ้าแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในเมือง ลูกจ้างที่ทำงานก็อาจพักอยู่ในบ้านของตนเองได้โดยเดินทางไปทำงาน เมื่อเลิกทำงานก็สามารถกลับบ้านด้วยรถประจำทาง หรือรถส่วนตัวชนิดต่าง ๆ ได้ เช่น รถจักรยาน มอเตอร์ไซค์ เป็นต้น
แต่ถ้าสถานที่ท่องเที่ยวนั้นอยู่ในชนบทห่างไกล ผู้วางแผนโครงสร้างพื้นฐานก็จะต้องหาที่พักให้กับลูกจ้างด้วย ควรจะแยกออกไปจากที่พักแรมของนักท่องเที่ยว จึงไม่ควรจะเอารวมกันและควรที่จะแยกออกไปจากที่พักแรมของนักท่องเที่ยว จึงไม่ควรจะรวมกัน และควรที่จะจัดหาให้เพียงพอและสามารถขยายได้ในอนาคต
ทั้งหมดที่กล่าวในบทนี้เป็นตัวอย่างของ โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งอาจจะแยกออกเป็นโครงสร้างพ้นฐานทางกายภาพ และโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ได้กล่าวไว้ในบทของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ห้องพักของไกด์
รวมกับคนรถ ระวังเรื่องชายหญิง
แยก
พักรวมกับทัวร์ ลีดเดอร์ต่างชาติ ระวังเรื่องชายหญิง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น