จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2554

การนำเสนอรายงานกลุ่มผ่านรูปแบบของเว็บบล็อกจัดการความรู้ของนักศึกษา ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

โดย พิทยะ ศรีวัฒนสาร


ผู้เขียนถ่ายทอดเทคนิคการจัดการความรู้แก่นักศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการนำเที่ยว วิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว วิชาธุรกิจการขนส่งเพื่อการนำเที่ยวและวิชาประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการนำเที่ยวมาตั้งแต่ต้นปีการศึกษา2553


ด้านล่างเป็นภาพการนำเสนอผลงานของนักศึกษาคนหนึ่งระหว่างที่เรียนวิชาศิลปวัฒนธรรมตะวันตกเพื่อการนำเที่ยว ซึ่งมีการเข้าชมมากกว่า 400 ครั้งภายในระยะเวลาเกือบ 4 เดือน


หลุมศพแบบแคปซูลดินเผา ณ แหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่บ้านเมืองบัว อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

โดย พิทยะ ศรีวัฒนสาร


ผู้เขียนมีโอกาสกลับไปเยี่ยมบ้านที่หลังตลาดเทศบาล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ เมื่อต้นเดือนกันยายน 2554 แล้วถือโอกาสนั่งรถประจำทางแวะเยี่ยม ปลัดกฤษณ ภูภักดี เพื่อนร่วมรุ่นชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสิรินธร ซึ่งย้ายจากอ.น้ำยืนกลับไปเป็นปลัดอำเภอที่บ้านเกิด อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งห่างจากอ.เมืองสุรินทร์ประมาณ 90 กิโลเมตร


จำได้เลาๆ ว่า เมื่อประมาณ 30 ปีเศษ ที่ผ่านมา ปลัดกฤษณฯ เล่าให้ฟังว่า สมัยเป็นเด็กเขากับเพื่อนมักจะเข้าไปเที่ยวเตร็ดเตร่เดินทุบหม้อดินเผาโบราณ ซึ่งกระจายกระจายอยู่มากมายบนเนินป่าผีปู่ตาหลังโรงพยาบาลเกษตรวิสัย(สวนรุกขชาติเกษตรวิสัย)ทิ้งบ่อยๆด้วยความไม่เดียงสา ดังนั้นหลังจากไม่ได้พบหน้ากันเลยตั้งแต่เรียนจบชั้นมัธยมปลาย ปลัดกฤษณจึงรับอาสาพาไปเติมเต็มอดีตด้วยการทัศนศึกษาอาคารจัดแสดงโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติสาสตร์ที่บ้านเมืองบัว (ขุดค้นเมื่อประมาณ 3-4ปีที่แล้ว) และเนินโบราณคดีหลังโรงพยาบาลเกษตรวิสัย


เนินโบราณคดีหลังโรงพยาบาลเกษตรวิสัย ลักษณะเป็นเนินดินขนาดใหญ่สูงประมาณเกือบ 10 เมตร เดิมทีปกคลุมด้วยต้นสาบเสือ แต่เมื่อประมาณ 5 ปีที่แล้ว มีสำนักสงฆ์เข้ามาตั้งบนเนินดินดังกล่าว ทำให้มีการนำดินจากข้างนอกเข้ามาถมดินเดิม เพื่อทำสวนรุกขชาติ เนื่องจากดินเก่านั้นอัดตัวกันแน่นจนไม่สามารถขุดปลูกพืชชนิดใดได้เลย


ในพื้นที่มีประวัติการขุดพบลูกปัดทองคำและลูกปัดแก้ว(สีฟ้า สีดำและสีน้ำเงิน) ส่วนเศษภาชนะดินเผานั้นพบกระจายบนพื้นน้อยมาก
วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2554

Business Fair DPU 2011

รายงานโดย พิทยะ ศรีวัฒนสาร


คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดงาน Business Fair หน้าตึก 5 และใต้ตึก7 ตามยุทธศาสตร์ความรู้สู่การปฏิบัติของมหาวิทยาลัย ระหว่าง 31 สค. 2544 -1 กย. 2554 บรรยากาศค่อนข้างคึกคัก เนื่องจากมีทั้งกิจกรรม ดนตรี และของกิน ของใช้ราคาสมเหตุสมผลเข้ามาจัดจำหน่ายให้แก่นักศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย