จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรทิพย์ นาถสุภา

โดย
พิทยะ ศรีวัฒนสาร
จากการที่ผู้เขียนได้รับมอบหมายจาก ผศ.สุริยันต์ สุวรรณราช เรียนเชิญศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรทิพย์ นาถสุภาไปปาฐกถาพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 39 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์(พ.ศ.2548) ต่อมาศาสตราจารย์ ฉัตรทิพย์ นาถสุภาได้ดำรงตำแหน่งศาสตราภิชานที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เป็นเวลา 1 ปี เมื่อพ.ศ. 2549
อาจารย์ฉัตรทิพย์ก็ได้มีเมตตามอบหนังสือการวิจัยและรวมบทความเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านประวัติศาสตร์เศรษฐกิจในชนบทไทยจำนวนหนึ่งแก่ผู้เขียน ด้วยความประทับใจจึงได้บันทึกความทรงจำดังกล่าวเอาไว้ ณ ที่นี้

ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรทิพย์ นาถสุภา

ฉัตร ปรัชญากั้นกั้ง ทั่วไป
ทิพย์ คดีระบือไกล รอบด้าน
นาถ วิถีศาสตร์ไสว ลึกรู้
สุภา เศรษฐ์ส่องสร้าน พ่างทั้ง เทศไท

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

เพื่อนแก้ว : กรแก้ว ศรีบุญ

โดย

พิทยะ ศรีวัฒนสาร


กรแก้ว ศรีบุญ โบราณคดี 2527 เอกฝรั่งเศส สจ๊วต การบินไทย

กร ซ้ายโอบไหล่เพื่อน เฮฮา
แก้ว ไวน์ในมือขวา ไม่เว้น
ศรี เกษตรฟื้นป่า บำรุง พืชพรรณ
บุญ ส่งน้ำฉ่ำเย็น สู่ไร่ ดงเพนียด

ศาสตราจารย์ผาสุข อินทราวุธ

โดย พิทยะ ศรีวัฒนสาร ที่ระลึกงานแสดงมุทิตาจิตฉลอง ๖๐ ปี
ศาสตราจารย์ ดร. ผาสุข อินทราวุธ
๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๘


ศาสตราจารย์ ดร.ผาสุข อินทราวุธ

ผา ประหนึ่งผาพัก ภูมิผา
สุข เสมือนดั่งมา ได้พึ่ง
อินทรา ส่องบุรพา คดีรู้
วุธ บั่นอวิชาสึ้ง ศิษย์หมั้น คงครัน


นายพิทยะ ศรีวัฒนสาร
โบราณคดี รุ่นที่ ๒๗

วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

อัญชลี เดอเยซู

โดย พิทยะ ศรีวัฒนสาร อัญชลี เดอ เยซู

อัญ ชันเข้มขาบศรี ดั่งฟ้า ดลเฮย
ชลี กรหมายมั่นครา ปางนั้น
เดอ ดิลกลอยรัมภา สุขไซร้ ฤาแม่
เยซู เจ้าเสกสรร พรพร้อม นิรันดร์

ปัญญา แก้วธรรม โคลงกระทู้

โดย

พิทยะ ศรีวัฒนสาร
บุคคลในภาพมี พิทยะ ศรีวัฒนสาร กรแก้ว ศรีบุญ และปัญญาแก้วธรรม


ปัญ หาใดช่วยแก้ เบาทรวง นาพ่อ
ญา ณะทัศน์ก็ล่วง ลึกรู้
แก้ว แหวนทรัพย์บ่หวง ห่อนเว้น ไม้เถา
ธรรม กัลยาณ์มิตรผู้ หนึ่งนี้ ควรชม

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

การแสดงทางวัฒนธรรม: โชว์ระนาดไทยทำนองเพลงเกาส้านชิงที่สวนสามพราน

โดย พิทยะ ศรีวัฒนสาร

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก : นักศึกษาภาควิชาการท่องเที่ยวลงเรือท่าเล็กสีลม

โดย พิทยะ ศรีวัฒนสาร

วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย วิชามรดกไทย: เซิ้งกระติบ

โดย พิทยะ ศรีวัฒนสาร

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยวิชามรดกไทย หมอลำซิ่ง1

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมในวิชามรดกไทย ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

เที่ยวสระแก้ว อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี

โดย พิทยะ ศรีวัฒนสาร

เมืองโบราณสมัยทวารวดี (พุทธศตวรรษที่12-16 ) มีหลักฐานการสระน้ำจำนวนมากทั้งภายในตัวเมืองและนอกเมือง สระแก้วเป็นสระน้ำที่มีการจำหลักรูปสัตว์มงคลชนิดต่างๆไว้ตามช่องบนผนังสระที่เป็นศิลาแลงธรรมชาติ อาทิ มกร ช้าง สิงห์ฯลฯ

เที่ยวบ้านอาจารย์สุนทร ชวนะพานิชย์: สรรพคุณทางยาของดาหลา

โดย พิทยะ ศรีวัฒนสาร

ชิมเสาวรสสดๆ ในสวนบ้านอาจารย์สุนทร ชวนะพานิชย์

โดย พิทยะ ศรีวัฒนสาร

สมุนไพรเทียนกิ่งและปลาไหลเผือกสรรพคุณแก้ไข้

โดย พิทยะ ศรีวัฒนสาร

ปลาไหลเผือกขมแต่มีสรรพคุณทางยาสูง