จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรทิพย์ นาถสุภา

โดย
พิทยะ ศรีวัฒนสาร
จากการที่ผู้เขียนได้รับมอบหมายจาก ผศ.สุริยันต์ สุวรรณราช เรียนเชิญศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรทิพย์ นาถสุภาไปปาฐกถาพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 39 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์(พ.ศ.2548) ต่อมาศาสตราจารย์ ฉัตรทิพย์ นาถสุภาได้ดำรงตำแหน่งศาสตราภิชานที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เป็นเวลา 1 ปี เมื่อพ.ศ. 2549
อาจารย์ฉัตรทิพย์ก็ได้มีเมตตามอบหนังสือการวิจัยและรวมบทความเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านประวัติศาสตร์เศรษฐกิจในชนบทไทยจำนวนหนึ่งแก่ผู้เขียน ด้วยความประทับใจจึงได้บันทึกความทรงจำดังกล่าวเอาไว้ ณ ที่นี้

ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรทิพย์ นาถสุภา

ฉัตร ปรัชญากั้นกั้ง ทั่วไป
ทิพย์ คดีระบือไกล รอบด้าน
นาถ วิถีศาสตร์ไสว ลึกรู้
สุภา เศรษฐ์ส่องสร้าน พ่างทั้ง เทศไท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น