จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2554

การนำเสนอรายงานกลุ่มผ่านรูปแบบของเว็บบล็อกจัดการความรู้ของนักศึกษา ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

โดย พิทยะ ศรีวัฒนสาร


ผู้เขียนถ่ายทอดเทคนิคการจัดการความรู้แก่นักศึกษา ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการนำเที่ยว วิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว วิชาธุรกิจการขนส่งเพื่อการนำเที่ยวและวิชาประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการนำเที่ยวมาตั้งแต่ต้นปีการศึกษา2553


ด้านล่างเป็นภาพการนำเสนอผลงานของนักศึกษาคนหนึ่งระหว่างที่เรียนวิชาศิลปวัฒนธรรมตะวันตกเพื่อการนำเที่ยว ซึ่งมีการเข้าชมมากกว่า 400 ครั้งภายในระยะเวลาเกือบ 4 เดือน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น