จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2554

World Bank-ANU-DPU International Conference 14-16 June 2011

รายงานด่วนโดย พิทยะ ศรีวัฒนสาร
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2554 ธนาคารโลกร่วมกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์และมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย จัดการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง "เศรษฐศาสตร์นโยบายการศึกษาว่าด้วยโอกาสและความเท่าเทียม" ระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2554 เวลา 9.00-17.00 ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ (ชั้น 8 อาคาร 6)ส่วนหนึ่งของการสัมมนา ในช่วงเวลา 10.30-11.15 ดร.จามิล แซลมี (Dr. Jamil Salmi) ผู้เชี่ยวชาญจากธนาคารโลกด้านนโยบายการศึกษาระดับอุดมศึกษาและผู้วิจัยทางด้านการพัฒนาความเสมอภาคทางการศึกษา เสนอผลการศึกษาเรื่องกองทุนกู้ยืมในภูมิภาคต่างๆของโลกทั้งในจีน อาเซอร์ไบจัน บราซิล ฯลฯ รวมถึงการรับรองความสำเร็จทางการศึกษา ความเสี่ยง และการใช้คืนหนี้กองทุนของประเทศดังกล่าว อย่างน่าสนใจ ในหัวข้อเรื่อง "The World Bank's Experience with Student Loans"


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น