จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554

Language Carnival at DPU

รายงานโดย พิทยะ ศรีวัฒนสาร


เมื่อ วันที่ 26 สิงหาคม 2554 หมวดวิชาภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยว และภาควิชาภาษาจีนธุรกิจ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Language Carnival ขึ้นที่ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีผู้ร่วมงานเป็นเครือข่ายนักเรียนมัธยมจากกรมสามาญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในเขตปริมณฑล

กิจกรรมในงานมีการออกร้านขายขนมนานาชาติ ของนักเรียน นักศึกษา การแสดงแฟชั่นนานาชาติและกิจกรรมวิชาการบนเวที


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น