จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2554

การค้นพบเทพีธาเลีย(Thalia)ที่พระราชวังบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

โดย พิทยะ ศรีวัฒนสาร

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ.2554 ผู้เขียนได้เดินทางไปสำรวจประติมากรรมหล่อปูนปั้น(แกนในเป็นเหล็ก)บนราวสะพานข้ามคลองเชื่อมระหว่างด้านหน้าพระที่ไอยศวรรย์ทิพยอาสน์กับพระที่นั่งวโรภาสพิมาน ภายในพระราชวังบางปะอิน ด้วยสมมติฐานว่า ประติมากรรมดังกล่าวเป็นรูปเทพีในเทพปกณัมกรีก-โรมัน และสามารถระบุชื่อของประติมากรรมดังกล่าวได้อย่างน้อย 2 รูป คือ รูปของประมากรรมเทพียูเรเนียสำริด สูงประมาณ 70 เซนติเมตร ตั้งเป็นลำดับที่3 บนราวสะพานทางด้านซ้ายมือ กับรูปของประติมากรรมเทพีธาเลีย(Thalia) ซึ่งตั้งอยู่เป็นลำดับที่3 บนราวสะพานทางขวามือ ประติมากรรมอื่นๆที่เหลือนอกจากนี้ ผู้เขียนกำลังศึกษาและตีความทางด้านประติมานวิทยาอยู่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น