จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2554

Terpsichore เทพีแห่งการเต้นรำ (Dance)

โดย พิทยะ ศรีวัฒนสาร

เทอร์ซิโคเร (Terpsichore) เทพีแห่งการเต้นรำ (Dance) ทรงมีสัญลักษณ์ คือ พิณไลรี (Lyre)

ในที่นี้ เทพีองค์ดังกล่าวถือม้วนกระดาษในมือซ้ายด้วย

12 ความคิดเห็น:

 1. วิชา ศิลปวัฒนธรรมตะวันตกเพื่อการนำเที่ยว HT325

  นางสาว นลิตา แซ่อึ้ง เลขทะเบียน 50137-0406

  ส่งงานค่ะ รายงาน เกี่ยวกับประเทศแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ ^_^

  http://westernartandculturedpu-nalita.blogspot.com/

  ตอบลบ
 2. วิชา ศิลปวัฒนธรรมตะวันตกเพื่อการนำเที่ยว HT325

  นางสาว กิติยา นิไชยโยค 51137-0071

  ส่งงานค่ะ รายงาน เกี่ยวกับประเทศแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ ^_^

  http://marututa.blogspot.com/

  ตอบลบ
 3. วิชา ศิลปวัฒนธรรมตะวันตกเพื่อการนำเที่ยว HT325

  นางสาว ประกายเพชร เที่ยงตรง 51137-0234

  ส่งงานค่ะ รายงาน เกี่ยวกับประเทศแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ ^_^


  http://peppermiint.blogspot.com/

  ตอบลบ
 4. น้องๆก๊อปพี่มากันเลยนะ 5555+ ตัวยิ้มยังเหมือน 555+
  ดีๆ อาจารย์จะได้รู้ว่ากลุ่มเดียวกัน 5555+

  ตอบลบ
 5. ส่งงานค่ะ วิชา ศิลปวัฒนธรรมตะวันตกเพื่อการนำเที่ยว HT325

  เรื่อง การท่องเที่ยวทางน้ำในทวีปยุโรป

  นส.นาตยา ธารทิพย์จิตเกษม 51137-0136 (กลุ่ม 511)

  http://www.jaye-blogger.blogspot.com/

  ขอบคุณค่ะ ..

  ตอบลบ
 6. ส่งงานค่ะ วิชา ศิลปวัฒนธรรมตะวันตกเพื่อการนำเที่ยว HT325

  เรื่อง การท่องเที่ยวทางน้ำในทวีปยุโรป

  นส.มาิริษา หินโทน 51137-0114 (กลุ่ม 511)

  http://marisazii.blogspot.com/

  ขอบคุณค่ะ ..

  ตอบลบ
 7. เรื่อง การท่องเที่ยวทางน้ำในทวีปยุโรป

  นายพัชรพล จิตตืเสถียรพร 50137-0295 กลุ่ม 511


  http://keekiekung.blogspot.com/

  ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 8. ส่งงานครับ อาจารย์

  การท่องเที่ยวทางน้ำในทวีปยุโรป

  นาย วรภพ ปิยนิรันดร์ 50137-0294 กลุ่ม 511

  http://worapop.blogspot.com/

  ตอบลบ
 9. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 10. วิชา ศิลปวัฒนธรรมตะวันตกเพื่อการนำเที่ยว HT325

  นางสาว นายธีระวัฒน์ ศรีษะ 511370240

  ส่งงานครับ รายงาน เกี่ยวกับประเทศแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำ ^_^

  http://zamm-arts-sciences.blogspot.com/2011/02/venice-venezie-venezia-118-400-2-venice.html

  ตอบลบ
 11. ส่งงานค่ะ วิชา ศิลปวัฒนธรรมตะวันตกเพื่อการนำเที่ยว HT325

  เรื่อง การท่องเที่ยวทางน้ำในทวีปยุโรป

  นส.ศิริวรรณ รัตนศรี 51137-0109 (กลุ่ม 511)

  http://sririwan.blogspot.com/

  ขอบคุณค่ะ ..

  ตอบลบ
 12. วิชา ศิลปวัฒนธรรมตะวันตกเพื่อการนำเที่ยว HT325
  นาย ปรัชญา ผดุงถิ่น 50137 0296 กลุ่ม 511
  http://pratchya1412.blogspot.com/2011/02/blog-post_18.html

  ตอบลบ