จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2554

ขอขอบคุณแสดงความชื่นชมการขุดลอกท่อระบายน้ำซอยวิภาวดีรังสิต64แยก7

โดย พิทยะ ศรีวัฒนสาร
สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่31 มีนาคม 2554 ผู้เขียนได้เดินทางไปยื่นขอรับความอนุเคราะห์จากฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหลักสี่ เรื่อง การขอให้ช่วยทำฟุตบาธในซอยวิภาวดีรังสิต 64 แยก 7 (ฝั่งใต้)ซึ่งถูกทิ้งรกร้างมาเป็นเวลานานกว่า20 ปี และเพิ่มเติมเรื่องการขุดลอกท่อระบายน้ำหน้าบ้านสถาปนิกไม่ทราบชื่อ ต่อมาในวันที่ 5 เมษายน 2554 ฝ่ายโยธาได้ส่งนายช่างโยธาเดินทางมาสำรวจพื้นที่เบื้องต้นในจุดที่จะดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ช่างมาตักดินและเศษวัสดุออกจากไหล่ทางเพื่อทำแนวฟุตบาธและเทหินคลุกเพื่อปรับพื้นที่ให้เป็นซอยที่มีไหล่ทาง เพื่อจะได้เป็นแนวทางในดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ต่อไปในอนาคต
สภาพทั่วไปของซอยวภาวดีรังสิต 64 แยก7 ฝั่งใต้ซึ่งขาดการพัฒนามานาน บัดนี้กทม.โดยสำนักเขตหลักสี่ได้เข้าไปติดตั้งไฟแสงนวลจันทร์และเชื่อว่าจะได้รับการเหลียวแลอย่างต่อเนื่องสืบไป

สภาพของซอยวิภาวดีรังสิต 64 แยก 7 บริเวณหน้าบ้านของสถาปนิกไม่ทราบชื่อ ซึ่งตั้งอยู่เยื้องบ้านของผู้เขียนเล็กน้อย ก่อนการขุดลอกท่อระบายน้ำ


สภาพหลังการเข้ามาขุดลอกท่อระบายน้ำของฝ่ายโยธาหน้าบ้านสถาปนิก โดย ความอนุเคราะห์ของฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหลักสี่เมื่อวันที่ 6เมษายน 2554 ซึ่งจะส่งผลให้การสัญจรของชุมชนมีสวัสดิภาพและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ขอได้รับความขอบคุณและความชื่นชมในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหลักสี่ และผู้อำนวยการเขตหลักสี่ที่มิได้นิ่งดูดายต่อเสียงเรียกร้องของสมาชิกของชุมชนในเขตการปกครองของท่านครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น