จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2554

ความคืบหน้ารายวันการปรับปรุงทางลาดทางเท้าในซอยวิภาวดีรังสิต64แยก7ฝั่งใต้(ต่อ)

รายงานโดย พิทยะ ศรีวัฒนสารระหว่างเวลา 9.00-11.00 น. วันที่ 23 เมษายน 2554 ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหลักสี่ ได้ส่งรถบรรทุกหินคลุกพร้อมด้วยแรงงานจำนวนหนึ่งเข้ามาปฏิบัติงานต่อในซอยวิภาวดีรังสิต64แยก7ฝั่งใต้ ผู้เขียนจึงบันทึกข้อมูลดังกล่าวมารายงานแก่สาธารณชน เพื่อประโยชน์ด้านการสร้างจิตสำนึกสาธารณะในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนต่อไป10 ความคิดเห็น:

 1. ส่งบล๊อกค่ะอาจารย์ ชื่อ กิตติยา เจริญสุข รหัส 520106060070
  http://taxkung.blogspot.com

  ตอบลบ
 2. ส่งงานคะจารย์ ชื่อนางสาว อรุณโรจน์ บุตรตะโน รหัส 50137-0467
  http://westernculture511arunrods.blogspot.com/

  ตอบลบ
 3. ส่งบล็อกครับ ชื่อ กฤตศรัณย์ พรธนาบุณยรัตน์ 50157-0032
  http://filmandtravel.blogspot.com/

  ตอบลบ
 4. ส่งงานค่ะอาจารย์ ชื่อนางสาว ปิยะวรรณ แซ่อึ้ง รหัส 50137-0219
  http://piywansae-eung.blogspot.com/

  ตอบลบ
 5. ส่งบล๊อกนะคะอาจารย์ ชื่อ ภัคจีรา แก้ววรรณรัตน์ 520106050021
  http://jrpajee.blogspot.com

  ตอบลบ
 6. ส่งบล็อกครับ ชื่อ เชาวสิต สมรรถกิจวณิช
  รหัส 520106050007
  http://pure15kiri.blogspot.com/

  ตอบลบ
 7. อาจารย์ส่งบล็อก ชื่อ นัทธพงศ์ อรุณประเสริฐ
  รหัส 520106050014
  http://nattapongs.blogspot.com/

  ตอบลบ
 8. อาจารย์ ส่งบล็อกครับ ชื่อ ฉัตรชัย โง้วสกุล
  รหัส 520106020058
  http://guayjengg.blogspot.com/

  ตอบลบ
 9. ส่งบล็อกค่ะ ชื่อ ชวลักษณ์ ฤทธาภัย
  รหัส 520106020069
  http://chavaluck.blogspot.com/

  ตอบลบ
 10. อาจารย์ส่งบล็อก ชื่อ รมย์ชลี เรืองพูนวิทยา
  รหัส 520106040133
  http://romchalee.blogspot.com/

  ตอบลบ